41 222 70 72
41 222 70 72    biuro@geesoft.pl

Regulamin

Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego www.geeshop.pl jest:

GeeSoft IT Solution
Grzegorz Stawski
ul. Sobieskiego 3 m 22
28-300 Jędrzejów

NIP 656-18-90-626
REGON 292799821
Oferta
2. Sklep internetowy geeshop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.geeshop.pl.

3. Ceny towarów i usług prezentowanych w sklepie internetowym www.geeshop.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie są wiążące w momencie składania zamówienia. Produkty nie są darmowe i ceny produktów 0 zł są dla produktów, które podlegają indywidualnej wycenie przez obsługę naszego sklepu. Sklep internetowy www.geeshop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

5. W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

6. Użyte w sklepie internetowym www.geeshop.pl nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych.

7. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów (Insert) a dla produktow firmy GeeSoft są zatrzeżone i zostały wytworzone przez sklep internetowy www.geeshop.pl i są prezentowane w celach informacyjnych.
Procedura składania i realizacji zamówień
8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia.

9. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia, to oprócz wybranych towarów i ich ilości, także: – imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe zamawiającego oraz wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru i wybranie sposobu płatności.

10. W przypadku niepełnych lub błędnych danych Klient może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych adresowych.

11. Otrzymanie przez sklep internetowy www.geeshop.pl zamówienia złożonego przez Klienta będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

12. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).

13. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionych towarów. W przypadku spodziewanego wydłużenia czasu realizacji lub braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

15. Sklep internetowy www.geeshop.pl realizuje dostawy na terenie całego kraju (nie realizujemy wysyłki poza granice Polski). Koszty przesyłki i czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości zamówienia.

16. Klient ma do wyboru niżej wymienione formy płatności:
Forma płatności
Przedpłata na konto GeeSoft IT Solutions w Inteligo:
50 1020 5558 1111 1188 7090 0072

Warunkiem przesłania towaru jest otrzymanie przelewu przez sklep internetowy www.geeshop.pl.
Pobranie – czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. Opłata za tę formę płatności zostanie automatycznie doliczona do wartości zamówienia

Płatność kartą, e-przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
17. Klient może usunąć zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania go do sklepu internetowego www.geeshop.pl
Prawo odstąpienia od umowy / Zwroty
18. Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

19. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pisząc na adres e-mail: biuro@geesoft.pl. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej sklepu.

20. Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania, towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży oraz w oryginalnym opakowaniu. Przesyłkę należy nadać na adres GeeSOft IT Solution ul Reymonta 21 28-300 Jędrzejów

21. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Gwarancja i Reklamacje
23. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami:
– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

24. Towar należy sprawdzić przy kurierze podczas odbierania przesyłki, jeżeli towar będzie uszkodzony należy spisać protokół szkody z kurierem, jeżeli towar będzie uszkodzony, a protokół nie zostanie spisany reklamacja nie będzie uwzględniana.

25. Przesyłka jest objęta ubezpieczeniem od zaistniałej szkody w czasie doręczenia.
Wyciąg z regulaminu firmy kurierskiej „W przypadku powstania szkody lub opóźnienia w Doręczeniu należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę oraz przedstawiciela firmy kurierskiej dokonującej Doręczenia. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na formularzu Zleceniobiorcy i zawierać datę i godzinę jego sporządzenia, datę i godzinę Doręczenia oraz zawierać opis szkody i stanu Przesyłki oraz informacje o opakowaniu Przesyłki. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy Doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia Doręczenia”

26. Opis procedury reklamacji: Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@geesoft.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej
Ochrona danych osobowych
27. Sklep internetowy www.geeshop.pl zapewnia ochronę danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

28. Sklep internetowy www.geeshop.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych pozyskanych w wyniku prowadzonej działalności.

29. Dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji w sklepie internetowym www.dogeeshop.pl i składania zamówień są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień oraz do przesyłania informacji handlowych po wyrażeniu na to zgody przez Klienta.

30. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji lub usunięcia.

31. Administratorem danych osobowych jest GeeSoft IT Solutions Grzegorz Stawski, ul. Reymonta 21/12, 28-300 Jędrzejów
Pozostałe warunki
32. Sklep internetowy www.geeshop.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na wyczerpanie się zapasu magazynu własnego na towar oraz braku dostępności u dostawcy, producenta jak również w przypadku gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich, wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

33. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.geeshop.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

34. W przypadku wygenerowania licencji na produkty wytworzone przez GeeSoft IT Solution oraz przesłania licencji klientowi drogą elektroniczną, nie ma możliwości zwrotu produktu.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

35. Uwagi i korespondencję prosimy kierować na adres:

GeeSoft IT Solution
Grzegorz Stawski
ul. Sobieskiego 3 m 22
28-300 Jędrzejów
lub: biuro@geesoft.pl