41 222 70 72
41 222 70 72    biuro@geesoft.pl

Instalacja integracji GeeShop z Subiekt NEXO PRO

1) Instalacja integracji GeeShop z Subiekt NEXO PRO

Przed instalacją integracji, należy przygotować dane dostępowe do bazy danych aplikacji Subiekt NEXO PRO oraz klucz licencyjny dostarczony na fakturze.

Jeżeli podczas logowania do GeeShop z NEXO PRO wystąpił błąd:
„Podana baza …” należy wykonać aktualizację.
Każda taka aktualizacja musi być również wykonana po wgraniu nowej aktualizacji Subiekta NEXO PRO dostarczonej przez firmę Insert.
W przypadku najnowszych wersji Subiekt NEXO proszę o kontakt, czy integracja jest kompatybilna z najnowszą wersją.
2) Podłączenie Sklepu internetowego ( Serwisu ) do integratora GeeShop

Film prezentuje jak podłączyć sklep internetowy WooCommerce w GeeShop.
1) Należy dodać nowy Serwis
2) Zainstalować Plugin w panelu administracyjnym WooCommerce
3) Wygenerować Token w GeeShop i wprowadzić go do ustawień po stronie sklepu.
4) Uzupełnić dane strony internetowej sklepu internetowego i zweryfikować poprawność konfiguracji. Jeżeli poprawnie zostaną pobrane dane ze sklepu do GeeShop, wówczas zapisujemy konfigurację.
3) Konfiguracja wymaganych parametrów.

Aby integracja mogła wystartować proawidłowo, proszę ustawić wymagane Parametry, zaprezentowane w filmie.
4) Konfiguracja automatycznej integracji.

Aby integracja mogła wystartować proawidłowo, proszę ustawić wymagane Parametry, zaprezentowane w filmie.
5) Łączenie produktów ze sklepu WWW z produktami w ERP.

Każdy produkt ze sklepu WWW, który nie jest połączony ( oznacozny kolorem jasno różowym ), należy połączyć ( zmapować ) . Produkty połączone oznaczone są kolorem jasno-zielonym .

Możliwa jest automatyczne łączenie produktów po symbolu / kodzie produktu z ERP i SKU/Kodzie produktu w sklepie internetowy. Aby włączyć automatyczne mapowanie, należy w Parametry->Synchronizacja-> MAP_SKU ustawić na TAK.

Zapis produktu ze sklepu do Subiekt GT lub Subiekt NEXO PRO

Jeżeli posiadamy produkty dodane w sklepie i nie mamy dla nich odpowiedników w Subiekt, należy taki produkt zapisać do Subiekta. Film prezentuje, jak pobrać ręcznie produkty ze sklepu oraz jak je zapisać do Subiekt.
6) Eksport produktów z ERP do sklepu internetowego

Można eksportować produkty z ERP do sklepu internetowego.
7) Obsługa stanów magazynowych

Program GeeShop pozwala na synchronizację ( wysyłanie ) stanów magazynowych z Subiekt, PCMarket, Comarch XL do sklepu internetowego. Przesyłane stany pozwalają na uwzględnienie rezerwacji produktów na magazynie i przesyłanie stanów magazynowych pomniejszonych o rezerwację. Synchronizacja może być realizowana automatycznie i ręcznie.

UWAGA!! Jeżeli na stanie magazynowym w ERP posiadasz zerowe stany magazynowe, to w sklepie, produkty mogą być niewidoczne lub niedostępne do zakupu. Przed uruchomieniem synchronizacji stanów magazynowych proszę się upewnić się czy stany nie są zerowe ( kolumna Do eksportu ).

8) Eksport cen produktów z ERP do sklepu internetowego

Należy przypisać cenniki dla sprzedaży i promocji w Parametrach. Ceny można aktualizować ręcznie ( w module CENNIKI ) oraz automatycznie po włączenie automatycznej synchronizacji cen.

UWAGA!
Jeżeli cena jest zerowa, wówczas może się okazać, że w sklepie będzie ona za darmo.

Cena promocyjna nie musi być ustawiona.

Jeżeli nie chcemy wybranych produktów w promocji ( a jest ustawiona promocja w Parametrach), to cena promocyjna musi być ustawiona na 0 ( „zero” ) w danym cenniku lub poziomie cen.

9) Zapis i obsługa zamówień ERP

Import zamówienia
Import zamówień ze sklepu internetowego do ERP odbywa się automatycznie, lub ręcznie.
Zapis zamówienia w ERP oraz zmiana statusu zamówienia
Każde zamówienie może uwzględniać koszty dostawy ( pobrane ze sklepu ) i przypisać jako pozycję ( Usługę ) do zamówienia, ustawiając wartość kosztu przesyłki. Jeżeli koszt przesyłki jest równy zero, wówczas pozycja usługi nie dodaje się do zamówienia.
Dodatkowo można włączyć jaki skutek magazynowy ma wywoływać zapis zamówienia do ERP. Skutek magazynowy konfigurujemy w „GeeShop -> Parametry -> Skutek” mag ds” przypisując odpowiednią opcję.
Konfiguracja automatycznego zapisu zamówień
Konfiguracja automatycznego zapisu zamówień
Ustawienia automatycznej zmiany statusów w sklepie internetowym
Ustawienia automatycznej zmiany statusów w sklepie internetowym
Zapis zamówienia, generowanie faktury VAT, wysyłka PDF faktury do sklepu internetowego oraz zamknięcie zamówienia
Integrator GeeShop pozwala zapisać zamówienie ZK w Subiekt i automatycznie wygenerować do niego fakturę VAT. Na podstawie zapisanego dokumentu sprzedaży można wygenerować PDF i przesłać do sklepu internetowego. Na koniec można ustawić automatyczną zmianę statusu zamówienia w sklepie na zrealizowaną. Jeżeli w sklepie jest dostępna funkcjonalność wysyłki email ( np. WooCommerce), wówczas w email dla Klienta zostanie podlinkowany PDF z dokumentem sprzedaży.
Automatyczny zapis zamówień oraz generowanie dokumentów sprzedażowych, rozsyłanie PDF faktury do sklepu internetowego oraz zamknięcie zamówień
Jeżeli jest potrzeba zautomatyzowania zapisu zamówień i generowanie faktur, wówczas należy włączyć funkcjonalności zaprezentowane na filmie.
Backup

Proszę sukcesywnie wykonywać kopie bazy danych programu ERP oraz kopie katalogu w którym został zainstalowany modul GeeShop
Usunięcie aplikacji

Aby usunąć aplikację, należy przenieść ją do Kosza systemu Windows.